Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕυρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔΠροσλήψεις 60 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης

Προσλήψεις 60 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου.

Οι ειδικότητες για τις ζητούμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

 • Π.Ε. Ψυχολόγων
 • Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
 • Τ.Ε. Φυσιοθεραπείας
 • Τ.Ε. Νοσηλευτών
 • Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας
 • Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων
 • Δ.Ε. Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Δ.Ε. Οδηγών (Δ΄ κατηγορίας)
 • Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Υ.Ε. Φυλάκων Νυχτοφυλάκων
 • Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ. 714100 – Ηράκλειο Κρήτης,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησής της στην
ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ