Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΣΟΧΠροσλήψεις 10 ατόμων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προσλήψεις 10 ατόμων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 -2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου –, υπόψη Αν.
Προϊστάμενου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, κου Χρυσόστομου Ροδίτη
(τηλ.επικοινωνίας: 22513-53623, 22513-53909, 22513-53624).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Θέσεις εργασίας

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/Οικονομικού – 2 θέσεις (Μυτιλήνη)

ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση (Μυτιλήνη)

ΤΕ Εποπτών Υγείας – 1 θέση (Μυτιλήνη)

ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων – 1 θέση (Λήμνος)

ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση (Χίος)

ΠΕ Μηχανικών/Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση (Χίος)

ΤΕ Μηχανικών/Πολιτικών Δομικών Έργων – 1 θέση (Χίος)

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού – 1 θέση (Σάμος)

ΤΕ Εποπτών Υγείας – 1 θέση (Σάμος)


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της έδρας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), στο δικτυακό τόπο αυτής
(https://www.pvaigaiou.gov.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων
Λήμνου, Χίου και Σάμου, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, και στο χώρο των
ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου,
Λήμνου, Χίου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στον Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ