Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕπιχειρήσεις111 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

111 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Υποβολή αιτήσεων έως 22-04-2021.

Προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους δημοσίευσε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Συγκεκριμένα η ΕΑΒ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι επιτυχόντες με την ΕΑΒ θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Οι αιτήσεις από την ΕΑΒ θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

  • ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – 1 θέση
  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ – 13 θέσεις
  • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ – 8 θέσεις
  • ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ – 85 θέσεις
  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ – 1 θέση
  • ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΕΩΝ – 1 θέση
  • ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ Α/Φ – 2 θέσεις

Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι/ες με ειδικότητα «ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ» θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών, στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροκινητήρων, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6. και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eab.asep.sox2_2021@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
υπόψη κ. Μαρίας Καρκαλέτση (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52922)

ή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ
υπόψη κ. Μαρίας Καρκαλέτση (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52922)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ