Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΣΟΧΈκτακτες προσλήψεις 16 ατόμων για την πυροπροστασία του Δήμου Κηφισιάς

Έκτακτες προσλήψεις 16 ατόμων για την πυροπροστασία του Δήμου Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Κηφισιάς.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι οι εξής:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – 1 θέση
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – 2 θέσεις
 • ΔΕ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 3 θέσεις 
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) – 4 θέσεις
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) – 2 θέσεις
 • YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) – 4 θέσεις

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 3. Να µην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)
 3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
 4. Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας χειρισμού των οχημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Διονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-189-153- 155.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ