Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΣΟΧΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Πρόσληψη 153 ατόμων

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Πρόσληψη 153 ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν πενήντα τριών (153) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α’6 και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει) για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 24 ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6477569739896788&output=html&h=200&slotname=2383777577&adk=3175207182&adf=2060245149&pi=t.ma~as.2383777577&w=806&fwrn=4&lmt=1639067695&rafmt=11&psa=1&format=806×200&url=http%3A%2F%2Fwww.odigostoupoliti.eu%2Ffestibal-kinhmatogpafoy-thessalonikhs-proslipsi-153-atomon%2F&flash=0&wgl=1&dt=1639067694925&bpp=5&bdt=403&idt=277&shv=r20211207&mjsv=m202112010101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D467815e6836d29b9-2287f0e4d6ba00d7%3AT%3D1616261665%3ART%3D1616261665%3AS%3DALNI_MYrjUNB8_r4k-n6mXhFmLrh1e7KYQ&prev_fmts=0x0%2C728x280&nras=1&correlator=538611634961&frm=20&pv=1&ga_vid=1205890241.1639067665&ga_sid=1639067695&ga_hid=26982373&ga_fc=1&ga_cid=275770216.1639067666&rplot=4&u_tz=120&u_his=22&u_h=864&u_w=1536&u_ah=816&u_aw=1536&u_cd=24&u_sd=1.25&adx=198&ady=1062&biw=1519&bih=714&scr_x=0&scr_y=0&eid=44750774%2C31063793%2C31063858&oid=2&pvsid=2986386454137914&pem=400&tmod=467&ref=http%3A%2F%2Fwww.odigostoupoliti.eu%2Fproslipseis-dimosio-dimoi-nosokomeia-aei-tei%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C816%2C1536%2C714&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=iKM5coN9CH&p=http%3A//www.odigostoupoliti.eu&dtd=281

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Η προκήρυξη

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ