Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΠροσλήψεις 18 εφέδρων ιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό

Προσλήψεις 18 εφέδρων ιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ με την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορά προσλήψεις σε δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι ζητούμενες ειδικότητες

 • Ειδικούς Παθολόγους – Τέσσερις (4)
 • Αναισθησιολόγους – Δύο (2)
 • Εντατικολόγους – Τρείς (3)
 • Πνευμονολόγους – Δύο (2)
 • Γενικούς Ιατρούς – Δύο (2) 
 • Ιατρούς Βιοπαθολόγους – Δύο (2)
 • Ιατρούς Εργασίας – Τρείς (3)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Οι επιτυχόντες

 • Θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3883/2010.
 • Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου.
 • Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, αξιοποιούνται δε αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών, Σαλαμίνας και Κρήτης.
 • Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με τον βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010.
 • Μετά τη μονιμοποίησή τους εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα οκτώ (8) ετών, από την ημερομηνία μονιμοποίησης.

Προσόντα

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 1. Πτυχίο Ιατρικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 2. Αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 3. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

Προαιρετικά προσόντα των συμμετεχόντων τα οποία θα αξιολογηθούν, είναι τα κάτωθι:

 1. Διδακτορική διατριβή σε σχετικό αντικείμενο.
 2. Επιστημονικό έργο.
 3. Συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητές.
 4. Μετεκπαίδευση ως ειδικοί ιατροί στο εξωτερικό ή εσωτερικό.
 5. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
 6. Κλινική εμπειρία.
 7. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ