Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιο301 νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την γενική απογραφή 2021

301 νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την γενική απογραφή 2021

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας είναι οι εξής:

  • ΠΕ Στατιστικών
  • ΤΕ Στατιστικών
  • ΔΕ Στατιστικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΔΕ Τυπογραφίας
  • ΥΕ Εργατών
  • ΔΕ Οδηγών

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν για ορισμένες από παραπάνω θέσεις, πέραν των καθηκόντων που περιγράφονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Π.Δ. 73/2019, Α’ 114) για την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τακτικών και αλλεπάλληλων μετακινήσεων εκτός έδρας και εντός έδρας – εκτός γραφείου για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου που θα τους ανατεθεί.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) όπου, σε εμφανές σημείο, θα υπάρχει η ένδειξη «Αίτηση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για τις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021».

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε ηλεκτρονική φόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet ή του e-mail τους.

Μετά την επιτυχή εγγραφή, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης των βασικών στοιχείων ταυτότητας των ενδιαφερομένων καθώς και των επιπλέον στοιχείων τους όπως τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης του ΑΣΕΠ με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6[1] .

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν πλήρως και ορθά τα ανωτέρω στοιχεία, στην ηλεκτρονική φόρμα, θα προχωρήσουν στην αποθήκευση και εκτύπωση της αίτησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν ταχυδρομικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα έχουν δηλώσει, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς Τ.Κ. 18510,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
(τηλ. επικοινωνίας: 2131353072, 2131353071, 2131353069).

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί με την ανωτέρω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ