Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΠροσλήψεις 101 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προσλήψεις 101 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση τριών εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα εργάζονται στους προαναφερόμενους τομείς και θα προσληφθούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των τομέων 1 και 2 θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, ενώ εκείνοι του τομέα 3 θα προσληφθούν στο Grange (Ιρλανδία).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

 1. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της υγείας: 41
 2. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων: 30
 3. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων: 30

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως τις 22 Ιουνίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Τα καθήκοντα των προσληφθέντων

Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της υγείας

Θα συμμετέχετε σε δραστηριότητες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων στην ΕΕ. Περιλαμβάνονται δράσεις με τους εξής στόχους:

 • μείωση του αντικτύπου των σοβαρών ασθενειών (συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών) στην Ευρώπη,
 • εξασφάλιση της παροχής ασφαλών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων στην Ευρώπη και εδραίωση της παγκόσμιας θέσης της ΕΕ ως φορέα καινοτομίας και παγκόσμιας ηγέτιδας δύναμης σε αυτόν τον τομέα,
 • εδραίωση του πλαισίου για την ετοιμότητα, την εποπτεία, την εκτίμηση κινδύνων, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ,
 • ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις κρίσεων και να διασφαλίζει την ύπαρξη ανθεκτικών συστημάτων υγείας και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού,
 • δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «χώρου δεδομένων για την υγεία», συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και πλαισίου διακυβέρνησης, και δημιουργία διαλειτουργικών τεχνικών υποδομών που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε δεδομένα για την υγεία σε διασυνοριακό επίπεδο για σκοπούς έρευνας και χάραξης πολιτικής.

Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

Θα συμμετέχετε σε δραστηριότητες της Επιτροπής στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, της υγείας των φυτών και της δημόσιας υγείας. Περιλαμβάνονται δράσεις με αντικείμενο:

 • τη χάραξη πολιτικής και την εκπόνηση νομοθεσίας,
 • την εφαρμογή και τη διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας,
 • την εκτέλεση κανονιστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων,
 • την παρακολούθηση εμπορικών συμφωνιών,
 • τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε αυτούς τους τομείς.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εργασίες για τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό τη διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων τροφίμων και συστημάτων τροφίμων.

Έλεγχοι, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων

Θα εργάζεστε σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Διεύθυνση «Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων» της ΓΔ SANTE. Επί του παρόντος, στους εν λόγω τομείς περιλαμβάνονται η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των ζώων, η καλή διαβίωση των ζώων και η υγεία των φυτών, καθώς και ορισμένες πτυχές της προστασίας της υγείας (κλινικές δοκιμές σχετικά με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για ανθρώπινη χρήση και φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών).

Θα πρέπει να ασκείτε καθήκοντα που περιλαμβάνουν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναλύσεις και επισκοπήσεις επίσημων συστημάτων ελέγχου. Η θέση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει συχνά ταξίδια.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ