Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΠροέδρος ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στη διαδικασία των προσλήψεων

Προέδρος ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στη διαδικασία των προσλήψεων

Χθες Τετάρτη 19 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων οι εκθέσεις πεπραγμένων του Ανώτατου Συμβουλίου Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για τα έτη 2019 και 2020 από τον Πρόεδρό της κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Παπαϊωάννου ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας το προσωπικό, του Συμβούλους για το έργο που παράγουν όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τον τέως Πρόεδρο ΑΣΕΠ κ. Καραβοκύρη, για την καθοριστική συμβολή του σε αυτό. Στην πρωτομιλία του, ο κ. Παπαϊωάννου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το συνολικό έργο του ΑΣΕΠ την τελευταία πενταετία (2017-2021) στον τομέα των προσλήψεων, ενώ παράλληλα διέγραψε τις προοπτικές για το 2022 δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες προσλήψεων.

Αρχικά, παρουσίασε ενώπιον των βουλευτών της επιτροπής πίνακα με ποσοτικά στοιχεία για τον απολογισμό της πενταετίας 2017–2021, στον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις τακτικών υπαλλήλων, μόνιμων εκπαιδευτικών και συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.).

Επίσης, παρέθεσε πίνακα που αφορά στον μέσο χρόνο από την έκδοση των προκηρύξεων μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, από το 2017 έως το 2021 σημειώνοντας ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για να οριστικοποιηθεί το κείμενο της προκήρυξης και να εκδοθεί αυτή καθώς ο χρόνος που απαιτείται από τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων έως την ανάληψη καθηκόντων των υποψηφίων.

Στη συνέχεια τόνισε ότι, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανωτέρω χρόνοι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και στοιχεία όπως:

 • η ενασχόληση του ΑΣΕΠ από το 2019 με όλη τη διαδικασία προσλήψεων των εκπαιδευτικών η οποία απορρόφησε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του έως και 6 μήνες το 2021,
 • η συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς,
 • ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αναπληρώσεων (για παράδειγμα, το 2021, 1.200 υποψήφιοι δεν ανέλαβαν καθήκοντα με αποτέλεσμα να γίνει επιλογή επιλαχόντων),
 • οι αυξημένες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ σχετικά με την επιλογή στελεχών του Δημοσίου (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών, Υπηρεσιακοί Γραμματείς, Ανώτατα Στελέχη Δημοσίου),
 • η ενασχόληση του ΑΣΕΠ με μια σειρά άλλα ζητήματα που δεν αφορούν σε προσλήψεις, όπως συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων του Δημοσίου, κινητικότητα στο δημόσιο κ.ά.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ παρουσίασε τις εκκρεμείς διαδικασίες προσλήψεων για το 2022 δίνοντας έμφαση στη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού για το Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τον Ν.4765/2021, ενώ ανέφερε ότι αναμένεται ο γραπτός διαγωνισμός για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ καθώς και η προκήρυξη για 4.000 θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με αυξημένη μοριοδότηση όσων υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σημαντική ήταν η αναφορά του κ. Παπαϊωάννου στους παράγοντες που επιβραδύνουν αλλά και επιταχύνουν το έργο του ΑΣΕΠ:

Στους παράγοντες επιβράδυνσης ανέφερε:

 • τον αυξανόμενο αριθμό επιλογής διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου αλλά και διοικητών/προέδρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δεδομένου ότι λήγει η θητεία πολλών από τους σήμερα υπηρετούντες. 
 • Την πανδημία που συνεπάγεται την απουσία όσων είναι θετικοί αλλά και το ότι η τηλεργασία -νέος και χρήσιμος θεσμός, δεν παράγει ακόμη τα ίδια αποτελέσματα με την αυτοπρόσωπη εργασία.
 • Την ενασχόληση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων με την ψηφιακή αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
 • Τον απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων και θέσεων που δηλώνουν οι υποψήφιοι βάσει του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και που στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν.
 • Την αύξηση της αναλογίας των προκηρυσσομένων θέσεων προς το πλήθος των υποψηφίων από 1:10 σε 1:30-1:40.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ τόνισε παράλληλα και τις ευνοϊκές εξελίξεις και προοπτικές για τη νέα χρονιά σε σχέση με την ταχύτητα των διαδικασιών:

 •  θεσμοθέτηση της ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την πλειονότητα των θέσεων που προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας, που θα οδηγήσει στο να μην  εκδίδονται παράλληλα προκηρύξεις για θέσεις ίδιων ή παρεμφερών ειδικοτήτων.
 •  προσδιορισμός από την ίδια την προκήρυξη των επιλέξιμων μεταπτυχιακών και των επιστημονικών πεδίων των διδακτορικών ώστε να αποφεύγονται οι εκ των υστέρων υποκειμενικές κρίσεις επί της συνάφειας.
 •  κατάργηση της συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας στους γραπτούς διαγωνισμούς.
 •  εξαγγελθείσα έκδοση νέου προσοντολογίου με μείωση των κλαδοειδικοτήτων που σήμερα είναι πάνω από 1.000.
 •  πρόσληψη σε λίγες εβδομάδες 38 νέων υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ.
 • εσωτερική εκπαίδευση (μέσω ΕΚΔΔΑ) υπαλλήλων του Συμβουλίου σε διαδικασίες ελέγχου από άλλους εξειδικευμένους υπαλλήλους της Αρχής.

Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ΑΣΕΠ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ΑΣΕΠ πιο φιλικό προς τους πολίτες, με προκηρύξεις που θα είναι πιο κατανοητές, αιτήσεις υποψηφιότητας πιο απλές και μια ιστοσελίδα πιο άμεση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ υπογράμμισε την ανάγκη επανεξέτασης της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά π.χ. στην αδειοδότηση των επαγγελμάτων, την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση κ.λπ. που έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη χρονική διάρκεια των διαδικασιών πρόσληψης.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ